Napfény Poszt - Stílus, művészet, társasági élet - Budapest napos oldala


Az ombudsman igazat adott a Napfény utcában élőknek

2009. június 20. - napfényposzt

A zöld ombudsman megállapította: sérült az egészséges környezethez való jogunk, amikor sem az élelmiszer üzlet tulajdonosa, sem Budapest Főváros Ferencváros Jegyzői Hivatala nem vette figyelembe a zajcsökkentésre vonatkozó kéréseinket.

2007. szeptemberében megalapítottuk az Első Problémamegoldó Lakócsoportot. Kiadtunk egy Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyet 42 lakó írt alá és amelyben megkértük a Spar Magyarország menedzsmentjét ne kínozzanak tovább bennünket az árufeltöltésükből származó elviselhetetlen zajjal. A nyilatkozatot nagy dokumentum hengerekbe csomagoltuk és elküldtük a Spar négy ügyvezető igazgatójának, a Napfény utcai bolt üzletvezetőjének illetve Ferencváros jegyzőjének.

Levelünk nyomán a Spar egyeztetésre hívott bennünket bicskei központjába, ahol szóban ígéretet tettek a helyzet javítására és megígérték, hogy a 2010-es átépítésnél a tervekben a zajcsillapítás fontos tényező lesz majd. Három hónap után azonban a pakolással járó zaj újra felerősödött és a tavaszi ablaknyitáskor már elviselhetetlen volt a hajnali vagy a késő esti árufeltöltés dübörgése az ablakaink alatt.

2008. júniusában a fülünkbe jutott, hogy az élelmiszer áruházra építési engedély kérelmet adott be a cég és miután ügyfélként regisztráltattuk magunkat a hivatalban, rá kellett döbbennünk, hogy a rakodási zajcsillapításnak semmilyen nyoma sincs a tervdokumentációban.

Ekkor írtunk levelet az ombudsmannak és kértük vizsgálja meg, hogy a nyugat-európai tendenciákkal éppen szembe haladva, Magyarországon miért kaphatnak építési engedélyt az élelmiszerláncok lakott zöldövezetekben annak ellenére, hogy a publikált orvosi tanulmányok szerint e multinacionális vállalatok által keltett zaj megbetegíti az embereket?

Levelet írtunk Dr. Oszvári István jegyzőnek, Garamvölgyi Ernő Építésügyi hatósági csoportvezetőnek, a helyi képviselőnknek Hidasi Gábornak is. A saját képviselőnktől, aki egyben a környezetvédelmi bizottság elnöke a mai napig nem kaptunk választ. Az építésügyi hatósági csoportvezető pedig csak annyit közölt velünk írásban, hogy az "építőipari tevékenységből származó határértéken belüli zajt a lakóknak tűrniük kell".

A jegyző, az őt kötelező önkormányzati törvény ellenére nem válaszolt 30 napon belül, ezért a neki írt levelet sokszorosítottam és elküldtem minden ferencvárosi hivatali vezetőnek és az érintett képviselőknek. Erre a levélre október elején már 8 napon belül kaptam választ, de csak annyit tartalmazott sajnálják, hogy későn válaszoltak és nem tudnak mit tenni az ügyemben.

Pál Tibor alpolgármester megígérte, hogy egyeztető tárgyalást szervez a cég és a lakók között, amelyre a mai napig nem kerített sort. A polgármester megírta, hogy az ügyben az építéshatósági eljárás során a hivatal tehetetlen.

2008. szeptember 11-én Ferencváros Építésügyi hatósága megadta az építésügyi engedélyt. Élve ügyfél jogommal, fellebbezést nyújtottam be és természetes személyként befizettem 30000 forint illetéket az államkasszába.

Amíg vártunk a határozatra, addig is levelet írtunk az ausztriai és svájci Spar központba a magyarországi vállalat tulajdonosainak, amely levél hatására Feiner Péter felvette velünk a kapcsolatot és 2008. december 8-án újabb egyeztető tárgyalásra ültünk össze. Ekkor megegyeztünk, hogy egy számon kérhető írásos listát küldenek nekünk azokról a rakodási zaj elleni intézkedésekről.

2009. február 2-án a Fővárosi Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya úgy találta, hogy észrevételemnek megfelelően a probléma megoldására létezik jogszabály és a ferencvárosi szakemberek eljárása pedig nem volt szakszerű. A határozatot megsemmisítette és a jegyzőt új eljárás lefolytatására kötelezte és rendelkezett utalják vissza számomra az illetéket. Ezt a pénzt mai napig nem kaptam vissza.

Kicsit megkésve, másfél évvel "A zajos Napfény utcai SPAR szomszédságában élők Függetlenségi Nyilatkozatának" postázása és további tizenkilenc tértivevényes levél feladása után 2009. február 19-én megérkezett a Spar Magyarország Kft. első hivatalos válasza, amely egy öt pontos listát tartalmaz a zajcsökkentési intézkedésekkel kapcsolatosan.

Az egyes pont szerint: "Az áruszállító járművek vezetőinek figyelmét a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. ismételten felhívta arra, hogy a gépjárműveket a rakodás alatt le kell állítani, tilos tolatni. Ezen információk a rakománykísérő bizonylatokon is rögzítésre kerülnek (tolatás tiltása, motor leállítása és a rakodás időtartama alatt)." (A 2009 május 9-én szombaton készült videó felvétel tanúsága szerint, az ígéretet a központból még nem sikerül betartatni.)

Azóta a megismételt építéshatósági eljárás folyamatban van és az írásos megegyezésünk szerint "a Spar Magyaroszág Kereskedelmi Kft. törekszik arra, hogy a meglévő helyi körülmények között az árurakodás zajszintjét az előírt mérték alatt, tovább csökkentse".

2009. május 14-én az ombudsman megállapította, hogy a zajos Napfény utcai Sparral kapcsolatos panaszunk jogos volt.

Idézet az állásfoglalásból:
"A vizsgálat eredményeképpen arra a következtetésre jutottunk, hogy a budapesti IX. kerületi Napfény utcai SPAR üzlet zajos működése kapcsán beérkezett panasz esetében megállapítható az egészséges környezethez való jog sérelme.
A panaszos egészséges környezethez fűződő jogai sérültek, amikor a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője nem foglalkozott érdemben – sem közigazgatási jogi (zajvédelmi), sem pedig polgári jogi (birtokvédelmi) eljárás keretei között – a IX. kerületi Napfény utcai SPAR élelmiszerüzlet működése következtében keletkezett zajpanaszokkal."

Az állásfoglalásban az ombudsman kiemelte, hogy zajszintektől függően milyen különböző típusú károsodások léphetnek fel az emberek egészségében:

"- 30-60 dB feletti hangnyomásszintek már pszichológiai mellékhatásokkal járnak, magatartásbeli változásokra lehet számítani, idegesítő hatások észlelhetők. A közvetlenül átélt zavaró hatások a teljesítőképességet, a szellemi munkát és a pihenést károsan befolyásolják.

- 60-80 dB között zajszinteknél a vegetatív idegrendszer irányítása alatti szervek és szervrendszerek változásai jelentkeznek. Jellemző reakció a bőr és a nyálkahártya hajszálereinek szűkülése. Lakossági vizsgálatok kimutatták, hogy ahol az éjszakai zajszint 60-70 dB között van, ott gyakoribb a magas vérnyomás betegség, a gyomorfekély, a cukorbaj, a nyálmirigyek működése csökken, a gyomornedv elválasztása gátolt és ez emésztési zavarokhoz vezet.

- 80 dB hangnyomásszint feletti zajok az előbbi hatások mellett a hallószervben maradandó károsodást okozhatnak, de a tartósan ható erős környezeti zajok siettetik, súlyosbítják a halláscsökkenést. A káros zaj emeli az idegrendszer izgalmi szintjét, ennek alapján a zaj stresszt okozó tényezőnek tekinthető.
(Forrás: dr. habil Simon Ákos CSc: Környezetvédelem. Elektronikus jegyzet. BMF BGK GBI 2006)"

A Dr. Fülöp Sándor ombudsman és Dr. Rigó Anett ügyintéző J-5784/2008 számú állásfoglalása teljes terjedelmében a http://tettekmezeje.hu/content/view/71/90/ linken olvasható.

Üdvözlettel

Keresztesi Barbara